Vedoucí dopravy a spedice

Region: Moravskoslezský, Zlínský

Na této stránce naleznete nabídku práce na pozici Vedoucí dopravy a spedice. Jestliže hledáte volnou pracovní pozici v podobném oboru můžete pokračovat hledáním brigády nebo práce v této kategorii nebo si vybrat z aktuální nabídky brigád a volných míst.

Datum: 21.10.2016   Značka: 1138698148   ID: 1148797

Pracovní pozice zahrnuje následující pracovní náplň


Požadujeme


Pro našeho klienta hledáme vhodné kandidáty na pozici Vedoucího dopravy a spedice, kteří mají předchozí zkušenosti z působením na podobné pozici. Místo výkonu práce je v Opavském regionu, může však být i ve Zlíně.

Pracovní náplň
Vedoucí dopravy a spedice zodpovídá za řízení a kontrolu úseku dopravy, zavádění a dodržování postupů, plánování kapacity vozového parku. Dohlíží na plnění objednávek z hlediska nastavených termínů a obsazenosti vozového parku. Zodpovídá za proškolení podřízených pracovníků o zásadách bezpečnosti práce a jejich dodržování. Provádí pravidelnou kontrolu nastavených procesů a výsledky celkové činnosti úseku reportuje vedení společnosti.

Držitel pracovní pozice je zodpovědný za:
• za podřízené zaměstnance, tj. především za jejich pracovní výsledky, chování na pracovišti, dodržování bezpečnostních, hygienických a dalších předpisů a vnitropodnikových směrnic, za zákonné požadavky BOZP, PO, školení nově příchozích zaměstnanců
• za řízení zákaznických požadavků
• za rychlé a úspěšné řešení reklamací
• spolupráce s ostatními úseky společnosti
• zajišťuje přepravu zboží dle požadavků středisek společnosti, s.r.o. a ostatních firem (speditérů i konečných objednatelů přeprav, dále jen „zákazníků“),
• pečlivě sleduje náklady na přepravu a kalkuluje prodejní cenu za přepravu
• projednává se zákazníky podmínky přeprav (vč. cenových) a způsob jejich úhrady,
• při styku se zákazníky operativně zajišťuje jejich požadavky a odstraňuje vzniklé nedostatky. Zajišťuje plnění objednávek v plném rozsahu,
• kontrola přepravních dokladů pro podklady na mzdy řidičů,
• návrhy a realizace zlepšovacích návrhů pro zvýšení produktivity a zlepšení kvality prováděných přeprav
• kalkuluje náklady na provoz střediska Doprava, zejména vozidel z jejich dlouhodobého hlediska,
• vede statistiku uskutečněných přeprav předepsaným způsobem

Jeho úkolem je:
• zajištění maximální produktivity práce(maximální možné vytížení vozidel při dosažení maximálního zisku),
• dodržování časových plánů přeprav s ohledem na provozní podmínky,
• za podřízené zaměstnance tj. především za jejich pracovní výsledky, chovaní na pracovišti, dodržování předpisů a dohod platných pro mezinárodní dopravu (Dohoda AETR, Úmluva CMR, Přeprava nebezpečného zboží – ADR, siln. Zákon.)
• v případě, kdy si určí svého zástupce pro případ mimořádné absence nese plnou odpovědnost za plnění úkolů tohoto zástupce v rozsahu své vlastní pracovní náplně,
• za dodržování bezpečnostních, hygienických a dalších předpisů a vnitropodnikových směrnic,
• za výkon své práce odpovídá nadřízenému tzn. jednateli,
• za zaplacení uskutečněných přeprav
• uložení nákladu na vozidle dle požadavků objednávky, pokud není v rozporu s předpisy nebo bezpečnostními požadavky. V takovém případě informuje objednatele přepravy předem,
• za dodržování mlčenlivosti o všech obchodních, výrobních a jiných záležitostech, na jejichž utajení má nebo se dá předpokládat, že má společnost zájem, tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru dle zákona. V případě porušení této povinnosti si zaměstnavatel vyhrazuje mimo jiné právo na náhradu škody vč. ušlého zisku.

Pravomoci:
• se svým nadřízeným konzultuje přijetí a propuštění podřízených zaměstnanců (výběr vhodných uchazečů, jejich odzkoušení, udělení okamžité výpovědi podřízenému zaměstnanci s důvodu porušení pracovní kázně hrubým způsobem, udělení výpovědi z ostatních důvodů jako např. špatná kvalita práce, nedodržování přepisů AETR, CMR, ADR …, nedbalost, špatné zacházení se svěřeným majetkem), všichni noví zaměstnanci musí mimo jiné prokázat svou bezúhonnost (dle pojistných podmínek)
• určí svého zástupce pro případ absence
• odměňování podřízených zaměstnanců na základě platného mzdového systémuCítíte, že dokážete zastávat tuto pozici? Máte v okolí někoho, o kom víte, že by ho mohla taková nabídka zajímat? Neváhejte se nám ozvat. Zašlete CV prostřednictvím odpovědního formuláře či volejte na 736 482 328. Pokud nám někoho doporučíte a nám se podaří ho zaměstnat, finanční odměna Vás nemine!

CustomerCategory
Logistika-doprava-spedice
nabídka brigád a volných míst Odpovědět

Doporučte pracovní pozici Vedoucí dopravy a spedice


Přeposlat nabídku na email vytisknout nabídku

Kontakt


Název společnosti ProfesKontakt, s.r.o.
UliceDělnická 213/12
MěstoPraha 7
Jméno pracovníkaTereza Dytrichová
Telefon736 482 328

Zařazeno v oborech:

Logistika a doprava
Strojírenství

Zobrazit / skrýt navigaci